Bekijk ook onze kookwinkel →

CO certificering AGA monteurs

CO certificering AGA monteurs

Bij navraag bij Techniek Nederland is ons duidelijk geworden dat gaskooktoestellen en gasfornuizen niet onder deze regeling vallen. Onze relaties kunnen ook na 1 april 2023 erop vertrouwen dat we het onderhoud op een verantwoorde en veilige manier doen en dat de certificering hierin geen belemmerende factor vormt. Indien de regelgeving specifiek voor AGA's in de toekomst wijzigt, dan zullen we vanzelfsprekend maatregelen treffen om te blijven voldoen aan de geldende regels.